Indholdsfortegnelse

til

Universets irreversible udvidelse

(De i indholdsfortegnelsen viste links er til hvert af bogens 9 kapitler samt til Bilag A og Bilag B).


Titelblad

Indholdsfortegnelse

Forord                                                                                                                                          

Universets irreversible udvidelse

En amatørkosmologs betragtninger                                                                                           

Den kosmiske relation                                                                                                                   

Den kosmiske relations ækvivalens med en antityngdekraft                                                   

Universets med udvidelsen faldende temperatur                                                                          

Liste over de supplerende kapitler og bilag                                                                               

Påskønnelser                                                                                                                                    

Referencer                                                                                                                                    

Hubble´s lov tolket ved en antityngdeacceleration                                                                

Påskønnelse                                                                                                                                    

Referencer                                                                                                                                        

Bilag A.(Kompensation for den specielle relativitetsteori).                                                   

Bilag B.(Beregning og grafisk fremstilling af den kompenserede Hubble´s lov). 

 

Universets spredningsenergi

Post scriptum. (En sammenligning med Friedmann-ligningens kosmologiske

konstant).                                                                                                                                      

Universets potentielle gravitationsenergi

Universets temperatur  

Den maksimale temperatur  

Universets entropi

Entropien ved universets begyndelse                                                                   

Entropien for nutidens univers                                                                                

Post scriptum. (Universet er ikke et sort hul)                                                            

Universets begyndelse                                                                                                                

Planck–størrelserne og den mindste entropi udledt af den maksimale temperatur                 

Post scriptum. (En sammenligning ved en simpel kvantemekanisk betragtning).              

Universets fri energi  

Kom med hele bogen(682 KB)!